Lai châu - rừng trồng có lại với rừng bị phá\

Tình trạng rừng đang mất dần ở Lai châu và chương trình trồng 5 triệu ha rừng đang là điều còn băn khoăn day dứt

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Quang Thương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!