Pháp luật nước ngoài về phòng chống mại dâm

Luật pháp các nước liên quan đến mại dâm có thể phân chia thành 3 hệ thống: 1- Hệ thống nghiêm cấm mại dâm dưới mọi hình thức; 2- Hệ thống tiến tới xóa bỏ; 3- Hệ thống thừa nhận

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!