Sáng tạo những tác phẩm văn học có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật\

Bài phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên thường vụ, thường trực Bộ chính trị tại Đại hội đại biểu Hội nhà văn Việt nam ngày 17-4-2000, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thế Duyệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!