Chiến dịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bắt đầu hồi 17 giờ ngày 26-4 đến 11 giờ 30 ngày 30-4-1975

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!