Đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa\

Giới thiệu một số tư liệu về con đường mang tên Bác. Con đường được Bác Hồ khai sinh vào 19-5-1959, điểm khởi đầu là huyện Tân kỳ, Nghệ an vắt qua dãy núi trường sơn và chạy suốt đến Chơn thành, dài khoảng 16.000km

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!