Cần sớm sửa đổi và bổ sung Bộ luật Lao động\

Kiến nghị SĐ, BS Bộ luật lao động cho phù hợp với tình hình là vấn đề bức xúc. Theo thống kê cho đến nay có đến 72 điểm vướng mắc khi thực hiện bộ luật, nổi cộm là những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, ký kết hợp đồng lao động, đình công......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Sánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!