Tiếp tục phát huy truyền thống của một tờ báo chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, thực sự là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong quân đội\

Bài phát biểu của Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh khi Chủ tịch thăm báo Quân đội nhân dân, chiều 26-4-2000, nhân kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!