Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh trong giai đoạn mới\

Toàn văn diễn văn của Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ kỷ niệm ngày 30-4 và ngày 1-5 tổ chức tại Hà nội ngày 29-4-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!