8-3 và những người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử\

Vị nữ tướng đầu tiên là hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị; Vị nữ tiến sĩ đầu tiên vào thời Lê Trịnh là Nguyễn Thị Dụê; người phụ nữ đầu tiên soạn thảo từ điển là Hoàng hậu Diệu Viên, vợ vua Lê Thần Tông (tên thật là Trịnh Thị Ngọc Trúc) và người nữ chủ bút phụ nữ đầu tiên là Sương Nguyệt Anh, con gái...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Ly
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
8-3
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!