Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Đại sứ Hàn Quốc

Chiều 7-3-2000, tại VPQH, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Ngài Chô Uôn In, Đại sứ Hàn Quốc đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!