Những phụ nữ đoạt giải Nobel\

Danh sách 29 phụ nữ trên thế giới đã đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn học và hoạt động xã hội kể từ ngày trao giải thưởng Nobel năm 1901 đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!