3 vùng kinh tế của Đắc Lắc năm 2010\

Giới thiệu 3 vùng chiến lược quan trọng về phát triển KT-XH đến năm 2001, đó là: Buôn ma thuột, Đắc nông và Krông păk, Ea súp. Đak lak là tỉnh lớn nhất Việt nam, có dt 19.800km2, địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống (44), là nơi duy còn nhiều dáng vẻ của rừng nhiệt đới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!