Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội\

Giới thiệu lịch sử phát triển của thủ đô Hà nội với những tên gọi khác nhau gắn liền với những sự kiện vùng đất này: Tống Bình, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Đại Đô, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!