Huyền thoại về con đê ngàn năm\

Giới thiệu lịch sử hình thành hệ thống đê điều từ thờ Lý đến công tác đê điều thời kỳ nước Việt Nam mớ; và vào tháng 6 năm 2000 sẽ hoàn thành công trình đê bê tông hóa của Hà nội, một công trình thế kỷ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Khanh
Đồng tác giả: Hà Ngân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!