Qua những vùng có nhiều trang trại\

Kinh tế trang trại đang làm đổi thay vùng đất từ Bình phước lên Đak lak qua Gia lai, đó là những trang trại khổng lồ, những vạt cà phê, tiêu và cao su nối dài từ mép đường ra đến hút tầm mắt

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!