Hà nội có bao nhiêu phố bắt đầu bằng chữ Hàng: Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội\

Theo nhà Hà nội học, Hà nội hiện có tới 47 phố Hàng. Trên thực tế còn có tới trên hai chục phố cũng có tên bắt đầu bằng chữ Hàng, nhưng đã đổi ra tên khác hoặc gộp vào thành một phố dài

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!