Cột cờ Hà nội: Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội\

Cột cờ Hà nội gồm 3 tầng hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch. Nếu tính cả chiều cao của cán cờ là 8m, thì Cột cờ cao 41,4m. Cột cờ xây cùng với thành Hà nội đời Nguyễn (1805)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!