Cần chấm dứt hành vi sai phạm của Công ty Dong Yang Đồng Nai\

Suốt 7 năm hoạt động, cty Dong Yang liên tục vi phạm pháp luật, gây ra nhiều vụ tranh chấp lao động và có nhiều sai phạm khác nghiêm trọng, vi phạm cố tình và coi thường cơ quan nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!