Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Luật tục buôn Tring xưa và nay\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hồng. Luật Tục Buôn Tring Xưa Và Nay\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hồng. Luật Tục Buôn Tring Xưa Và Nay\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.