Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Kế hoạch chiến dịch tiến công giải phóng Sài gòn-Gia định lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh được Bộ chính trị thông qua ngày 14-4-1975

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!