Quyền lực thông tin\

Bài viết nhân Đại hội VII Hội nhà báo Việt nam khai mạc tại Hà nội ngày 24-3-2000. Nhận thức rõ sức mạnh của quyền lực thông tin, nhà báo chân chính phải nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình vì lợi ích của nhân loại và dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!