Hệ thống các quy định pháp luật về hình sự

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và những hướng dẫn thi hành Bộ luật để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn