Mùa xuân này là mùa xuân đại đoàn kết dân tộc\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị UBTWMTTQVN lần thứ hai, khóa V, ngày 11-1-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!