Năm 2000 là năm Thanh niên. ý tưởng, hoài bão, niềm tin và quyết tâm ấy thật là quý báu\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu bật truyền thống của thanh niên trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới ngày nay, tại phiên bế mạc ngày 15-1-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!