Cột cột mốc lịch sử: Theo số liệu thống kê tháng 5-1998 của BNG

Thống kê các mốc lịch sử trong quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước là thành viên của tổ chức quốc tế và khu vực, tham gia vào công ước quốc tế, thiết lập ngoại giao ở cấp đại sứ...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!