Digest of Commercial Laws of the World\

Bộ sách giới thiệu tóm tắt của các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại: Luật xuất nhập khẩu, Luật trao đổi buôn bán với nước ngoài, luật thúê (trừ luật phạt, luật bảo hiểm và luật gia đình) của 106 nước, sắp xếp theo thứ tự chữ cái La tinh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lester Nelson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Oceana Publications, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 D309e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn