Rừng ơi\

Tuy Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kiểm tra, truy quét nạn phá rừng và buôn bán lâm sản, nhưng rừng vẫn ràn rạt đổ, các quán nhậu thú rừng vẫn đông khách, và cán bộ nhà nước cũng có thể trở thành lâm tặc. Bài viết về thực trạng rừng và giải pháp để ngăn chặn nạn phá rừng như hiện na...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Hương Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!