Hà nội nghĩa là gì: Kể chuyện Thăng long - Hà nội\

Danh từ Hà nội xuất hiện vào năm Minh Mạng thứ 12 (1831), và nghĩa của từ Hà nội được tác giả giải nghĩa qua các thời kỳ lịch sử

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!