The Constitution of Sweden 1995

Hiến pháp của Vương quốc Thuỵ điển bao gồm các điều khoản cơ bản nhất về thể chế quân chủ lập hiến, đó là các điều quy định về hoạt động của Chính phủ, về sự kế vị ngôi quốc vương, về sự hoạt động của cơ quan lập pháp cao nhất Riksdag, đặc biệt đề cao tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến coi đó như là n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Stockholm: The Swedish Riksdag, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn