Thành Đại La\

La thành hoặc Đại la thành chỉ bức thành đất bao quanh một đô thị, sau mới trở thành danh từ riêng gọi là thành Đại La. Phố Đại la bây giờ trùng với một đoạn vòng ngoài thành Đại La cũ, còn đường La Thành (trước là đê La Thành) trùng với một đoạn vòng giữa La Thành cũ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Giang Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!