Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu\

Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, được tổ chức tại Hà nội, ngày 6-5-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!