Những cổng phố xưa: Kể chuyện Thăng long-Hà nội\

Cổng phố không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc chắn đến thời nhà Lê đã tồn tại và trở nên phổ biến dưới thời Nguyễn. Hệ thống cổng phố đã bị huỷ bỏ vào những năm đầu thời Pháp thuộc, cuối TK19

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thừa Hỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!