Trích dẫn APA

Nguyễn, T. H. Những cổng phố xưa: Kể chuyện Thăng long-Hà nội\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thừa Hỷ. Những Cổng Phố Xưa: Kể Chuyện Thăng Long-Hà Nội\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thừa Hỷ. Những Cổng Phố Xưa: Kể Chuyện Thăng Long-Hà Nội\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.