Thuỵ điển, đất nước của các nền văn hóa\

Tổng hợp từ các tài liệu của ĐSQ Thuỵ điển tại Việt nam, tác giả giới thiệu một đất nước đa văn hóa, nền văn hóa Thuỵ điển là một sản phẩm xuất khẩu

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!