Labor law - Collective bargaining in a free society: American Casebook series\

Sách giới thiệu lịch sử về thương lượng lao động tập thể và luật lao động tại Hoa kỳ, trình bày mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động thông qua các thỏa ước tập thể, phân tích các vấn đề phát sinh và vai trò công đoàn trong các thỏa thuận lao động tập thể, làm rõ mâu thuẫn giữa sự thỏ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Walter E. Oberer
Đồng tác giả: Jerry R. Andersen, Kurt L. Hanslowe, Timothy J. Heinsz
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1986
Phiên bản:Lần thư ba
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 L100-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn