Thuỵ điển - Mô hình mới về nhà nước xã hội\

Đất nước với 9 triệu dân làm nên một kỳ tích kinh tế Internet phát triển bùng nổ và duy trì được nhà nước phúc lợi gắn bó xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Bích
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!