Cases and materials on land use: American casebook series\

Sách giới thiệu các kỹ thuật và công cụ cơ bản trong việc sử dụng đất đai như phân vùng, lập kế hoạch kèm theo là các đạo luật liên quan; trình bày vấn đề khủng hoảng sử dụng đất đai và các lần sửa đổi luật cho phù hợp; phân tích việc thực hiện các giải pháp quản lý và kiểm tra về sử dụng đất tại Ho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: David L Calies
Đồng tác giả: Robert H Freilich
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1986
Chủ đề:
law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.04 C109e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn