Vương quốc Jordan: Các vương triều ở châu á\

Giới thiệu về Nhà vua trẻ và nhiệt tình cải cách; và Thời chuyển tiếp giữa hai vị vua. Jordan có dtích 92.000km2, dân số 4,6 triệu, Thủ đô Amman, GDP đầu người 1.522USD, tuổi thọ trung bình 72,8, tỷ lệ biết đọc biết viết 80 phần trăm

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!