Vương quốc Oman: Các vương triều ở châu á\

Vương quốc Oman có dtích 309.500km2, dân số 2,27 triệu, Thủ đô Muscat, GDP đầu người 6.424USD. Tại đây vị minh quân Qaboos bin Said-Al Said lên ngôi sau khi đảo chính vua cha bảo thủ và nữ quyền được tôn trọng

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!