Malaysia - Quốc vương được bầu theo thể thức luân phiên: Các vương triều ở châu á\

Malaixia gồm 13 bang và 2 lãnh thổ liên bang, d.tích 329.758km2, dân số 23 triệu, thủ đô Kuala Lumpur, GDP đầu người 7/370USD, tuổi thọ bình quân 72, tỷ lệ người biết đọc, biết viết 93,7 phần trăm

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!