Thăng long-Hà nội được coi là thành phố sông, hồ vì sao: Kể chuyện Thăng long-Hà nội\

Nhị Hà quanh bắc sang đông là chỉ thế bao bọc của con sông Hồng đối với hai mặt Bắc và Đông của kinh thành Thăng long; và Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này là thế bao bọc hai mặt Tây và Nam kinh thành. Do vậy Hà nội có thể coi là thành phố sông, hồ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!