Thành Đại La: Thăng long xưa và nay

Giới thiệu lịch sử thành Đại la xưa bắt đầu từ năm 824, Lý Nguyên Gia, Đô hộ sứ nhà Đường dời dinh từ tả ngạn sông Hồng sang Tống Bình, bên dòng Tô Lịch và bắt dân ta đắp thành từ đó

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!