Núi Nùng - sông Nhị: Kể chuyện Thăng long - Hà nội\

Núi Nùng, sông Nhị là biểu tượng của Thăng long trước đây. Núi Nùng là ngọn núi đất ở Thành cổ (không phải là ngọn núi Sưa trong vườn Bách thảo như ta vẫn tưởng lầm lâu nay). Còn sông Nhị chính là sông Hồng chảy qua Hà nội (Nhị Hà)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Giang Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!