Materials on legislation - Political language and political process: University casebook series\

Sách giới thiệu lý thuyết và lịch sử của nền lập pháp Hoa kỳ, trình bày sự diễn giải các đạo luật trên phương diện ngôn ngữ, hoàn cảnh và sự thay đổi trong quá trình lập pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: William D. Popkin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: The Foundation Press, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 348.73 M110e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn