Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân công, phân cấp và uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các bộ, ngành trong 11 lĩnh vực

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!