1992 supplement to cases and material on legislation - Statutes and the creation of public policy: American casebook series\

Phụ chương giới thiệu những thay đổi bổ sung trong công tác lập pháp Hoa kỳ, đặc biệt là các đạo luật về chính sách công, trình bày các trích dẫn, các ghi chú bổ sung và các cuộc hội thảo dẫn tới sự thay đổi trong cấu trúc thượng viện, sự thực hiện và sự diễn giải các đạo luật, đưa ra sự giải thích...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: William N. Eskridge
Đồng tác giả: Philip P. Frickey
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344 O-430e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn