Bảo tồn bản sắc văn hóa Bắc Tây Nguyên - triển vọng và thách thức\

Kon Tum có nền văn hóa khá đa dạng, phong phú biểu hiện qua một số công trình sưu tầm, nghiên cưú về các lễ hội như lễ đâm trâu, lễ mở kho lúa, các bài dân ca và di chỉ khảo cổ Lung Leng đã chứng tỏ đây là một vùng đất sớm có sự khai phá của con người trong quá trình phát triển văn hóa lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim ửng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!