Hai ngôi nhà cổ: Thủ đô ta\

Hai ngôi nhà cổ số 38 Hàng Đào và số 87 phố Mã Mây được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và 19 đã được tôn tạo nhằm hướng về kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuý Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!