Rừng đang xanh lại, nhưng chưa đều\

Theo tài liệu vừa công bố, cả nước hiện có 10,88 triệu ha rừng các loại, và độ che phủ tăng lên đến 33,3 phần trăm. Nguyên nhân tăng diện tích tự nhiên là thành công của của hàng loạt chương trình, dự án trồng mới, chăm sóc, tái sinh và bảo vệ rừng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sinh Cúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!