Bảo tồn phố cổ Hà Nội\

Trước thực trạng kiến trúc không gian khu phố cổ Hà nội đang bị phá và, thành phố đã ban hành Điều lệ quy định cụ thể bảo tồn các phố cổ, trước mắt tiến hành tôn tạo 2 ngôi nhà cổ ở phố Mã Mây và Hàng Đào

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Mỹ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!